Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện Novel

Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi: Chapter 11 (NGANG RAW)

Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW) Hôm Nay Tên Khốn Đó Lại Gây Sự Với Tôi-Chapter 11 (NGANG RAW)
Chương trước
Quay lại Báo lỗi
Sắp xếp
 • Thị Hoài Ân Nguyễn

  Chapter 3 2021/10/26 23:28
  trời thụ nhà ta lật mặt như bánh tráng, anh em cùng cha khác ông nội của chủ tịch lucas rồi Trả lời
 • Hoàng Ngọc Anh Thư

  Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/10/19 22:16
  tức quá 👊👊🤬 Trả lời
 • Trì Ngâm

  Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/10/19 18:34
  tự nhiên tui có cảm giác bé thụ thật sự ấm ức á trờiemo Trả lời
 • Trì Ngâm

  Chapter 8 2021/10/19 17:53
  bé thụ thật là giả chân quá đi emo Trả lời
 • Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/10/14 12:59
  -.- tứcemo Trả lời
 • Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/10/11 09:29
  emoTức ẻ Trả lời
 • Huong Duong

  2021/10/02 19:47
  hóng quá ad ơi ❤️❤️❤️ Trả lời
 • Bánh bao ngọt

  Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/09/24 21:12
  Na9 giám lm tiểu thụ của tui bùn emo Trả lời
 • Hủ Nữ

  Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/09/24 17:30
  ngược tra nam🙂🙂 lẹ hộ tui cái🙂🙂🙂 có khi nào cái thk thụ 8 đó cố ý không thế🙂🙂 mặt tui rất ư là bình thường🙂🙂🙂🙂 ô hô ô hô ngược tra nam hộ mẹ với con ơi🙂🙂 Trả lời
 • Nguyen Thuy VanAnh

  Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/09/19 22:02
  mai mốt hành nó ra bã luôn Trả lời
 • Nguyen Thuy VanAnh

  Chapter 10 2021/09/19 21:58
  tâm trạng lập tức xuống 0 haha Trả lời
 • Ngânn Nguyễn

  Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/09/12 11:14
  :(( sad Trả lời
 • Trượt vào động hủ

  Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/09/11 20:20
  nhói lòng quá con ơi༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ Trả lời
 • Chapter 11 (NGANG RAW) 2021/09/11 19:36
  Nghe sót quá àemo Trả lời
 • Yến Nhi

  Chapter 1 2021/09/09 21:46
  chào m.n tui tạo 1 nhóm cho hủ nam và nữ nếu mún dô ib zalo với tui(:sdt 0917629394:) Trả lời
 • Ý's Gu's Chì's Ovo

  Chapter 7 2021/09/09 09:07
  Ôi. Kon tui>:) Trả lời
 • Ngọt Bánh Bao

  Chapter 10 2021/09/05 09:51
  Mn ơi chuyện ko ra nx ạ emo Trả lời
 • Yen Nhi Nguyen

  Chapter 9 2021/08/26 19:30
  Đã đọc hết nguyên tác và thật ra tôi thấy thụ chẳng tra Nó chơi game và đinh ninh người ta là NPC, cài đặt của máy tính thì làm gì có tình cảm nên mới thế Nhiều bác chơi mấy game tình yêu cũng chắc gì đã yêu họ đâu Trả lời
  • Lan Anh

   2021/08/28 17:32
   @Yen Nhi Nguyen mình thấy tại thụ luôn luôn phá tan tất cả bằng lời nòi của mình nên mình thấy thụ hơi tra đó ( mình bt thụ k cố ý nhưng vẫn hơi cấn cấn). Vì thụ chả bao giờ quan tâm cảm nghĩ của công nên mình thấy tra (dù bt là thụ coi công là NPC  nên mới vậy) nhưng chính như thế nên k đc coi thụ là tra sao? k coi là đùa giỡn tình cảm của công? công đâu bt mình là NPC mà bị đối xử như vậy mình thấy hơi k công bằngTrả lời
   • Yen Nhi Nguyen

    2021/08/28 20:56
    @Lan Anh chính bạn cũng thừa nhận hành động của KNC là vì xem HC là NPC rồi còn gì? Ai mà ngờ một đống số liệu lại có tình cảm mà suy xét đâu nào? Trước khi yêu thì tất cả là vì làm nhiệm vụ, sau khi nhận ra yêu HC thì nó không hề phụ HC.Trả lời
    • Lan Anh

     2021/08/29 10:41
     @Yen Nhi Nguyen mình cũng đâu trách thụ, mình chỉ thấy đối với công thụ k tra thì là gì? đùa giỡn tình cảm của công nên mình thấy vậy thôi ( mình nhìn dưới góc nhìn của công thôi)Trả lời
     • Yen Nhi Nguyen

      2021/08/31 10:52
      @Lan Anh ngay từ cmt đầu thì tôi đã dùng từ "thật ra" rồi. Tức là góc nhìn CHUNG chứ không phải là góc nhìn của HC. Và sau này cuối truyện thì HC khôi phục kí ức cũng đã hiểu cho hành động của KNC ngày xưa.Trả lời
 • Chapter 9 2021/08/25 22:10
  Từ từ.. hình như là Tề Khang thích Ngôn Chí còn Ngôn Chí thích Hạ Châu và Hạ Châu thích Tề Khang thì phải... mình đoán thế. Trả lời
  • hiandbye

   2021/08/26 01:24
   @ truyện chữ hạ châu không Tề Khang bạn nhé, và hình như cũng có chút rung cảm với công thôiTrả lời
   • tomiêu

    2021/08/26 13:28
    @cãm ơn bạn nha, tại mình hơi nghi nghi thôi àemoTrả lời
 • Tuyết Vy Bạch

  Chapter 7 2021/08/24 22:54
  ôi con trai tui ಥ~ಥ Trả lời
 • 1
 • 2

Danh sách chương