Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện Novel
Lục Tổng, Vợ Ngài Lại Lên Top Tìm Kiếm Nữa Rồi!
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Black Powder Red Earth
Komi không thể giao tiếp
Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!!
Tiệm trừ yêu kì ảo
Cô Ấy Thật Khó Hiểu
Đám cưới ảo tưởng
Em bé rồng
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Comic

Truyện tranh Châu Âu và Châu Mĩ