Webtoon BL/Yaoi Manga Manhua Đăng truyện Novel
Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Trúng Rồi
Tôi Với Cậu Không Thể Như Thế Này
Vượt Qua Giới Hạn
Có Bản Lĩnh Thì Cứ Hung Dữ Đi?
Nếu cậu ghét tôi đến vậy...
Thỉnh Quân Nhập Quẻ
Đồ Mưu Bất Quỹ
Chàng Mèo Trong Hộp Carton
Ghost Door (19+)
Khoảng cách xa lạ
Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó!

BL/Yaoi